sobota, 26 lipca 2014

Polska Plomba Urząd Celny nr 60
Awers: Orzeł Polski                                Rewers: Urząd Celny Nr 60

Średnica: 22 mm       Waga: 11 g          Datowanie przedmiotu: 1918-1927Plomba celna Urząd Celny nr 60.

Bardzo podobna do prezentowanej już plomby Urząd Celny 261. Troszkę bardziej zniszczona przez korozję ale nadal czytelna zarówno na awersie jak i rewersie. Główna różnica w obu plombach to wizerunek orła, mianowicie innego typu  łapy oraz głowa zwrócona  w lewo. Myślę, że te różnice wynikały głównie z braku wzorca godła  w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Dodam, że orła z głową zwróconą w lewo zobaczyć można również na sztandarze Powstańczym
z Dąbrówki Wielkiej ( Pierwsze powstanie śląskie 1919 rok). Dopiero w 1927 roku przyjęto wzór herbu państwowego wg projektu Zygmunta Kamińskiego.

piątek, 25 lipca 2014

Plomba Firmowa Schweikert sp. akc. Łódź


Awers: Schweikert sp. akc.                             Rewers: 1865 Łódź
Waga: 18g              Średnica: 23 mm              Datowanie: 1898-1939...Schweikert sp. akc. ...

Pełna nazwa firmy brzmiała: Towarzystwo Akcyjne Manufaktury Wełnianej Fryderyka Wilhelma Schweikerta.
W 1893 roku  F.W.Schweikert kupił budynki przy ulicy Wólczańskiej w Łodzi, gdzie założył
i rozbudował tkalnię, by po 5 latach przekształcić ją w spółkę akcyjną z której pochodzi plomba. Produkowano tam tkaniny ubraniowe a w późniejszych latach kalosze i tenisówki.
Po zakończeniu II Wojny Światowej budynki przejęło państwo by utworzyć  Zakłady Przemysłu Wełnianego im. L. Waryńskiego.

Plomba bardzo dobrze odciśnięta i zachowana. Ciężka, ładnie pokryta nalotem-patyną,
ma na rewersie umieszczoną datę 1865.
Wiąże się to z przeprowadzką F.W.Schweikerta we wspomnianym roku z Pabianic (gdzie się urodził) do Łodzi.

czwartek, 24 lipca 2014

Plomba Urząd Celny Turmont II RP

 Awers:  Orzeł Polski                          Rewers: Urząd Celny Turmont
Waga: 18 g          Średnica: 22 mm     Datowanie: 1919-27Urząd Celny Turmont II RP

Miejscowość pod nazwą Turmont należała w latach 1919-39 do  II Rzeczypospolitej.
Ze stacją kolejową powstałą w czasie budowy Kolei Warszawsko-Petersburskiej oraz placówką celną  leżała na granicy polsko-łotewskiej. Dzisiaj jako Turmantas znajduje się w granicach Litwy.

Plomba wyraźna do dziś dobrze czytelna z ładnym ciemnym nalotem. Orzeł na awersie wskazuje na czas odciśnięcia plomby między 1919 a 1927 rokiem.

środa, 23 lipca 2014

Plomba Kolejowa PKP Budsław 1929

Awers:  Budsław 28XII1929       Rewers:  Dyr.Wileńska 939 P.K.P.
Średnica: 24 mm    Waga: 14 g    Datowanie przedmiotu: 1929


Plomba Kolejowa PKP Budsław 1929 

W okresie międzywojennym  1921-39  Budsław znajdował się w granicach II RP, w powiecie wilejskim województwa wileńskiego. Do napadu ZSRR  na  Polskę  17 września  1939 miejscowość stanowiła garnizon macierzysty Batalionu KOP „Budsław”.
Plomba pochodzi z Dyrekcji Wileńskiej na terenie której  znajdował się Budsław. Jest to standardowy wzór plomb kolejowych II RP. Znajdowała się na nich nazwa Dyrekcji, data,napis" P.K.P." oraz nazwa miejscowości. Plomby dość często występujące z różnymi nazwami stacji.

wtorek, 22 lipca 2014

Plomba Kaiserliche Werft Danzig

Awers: K. Werft Danzig Masch.Ress.     Rewers: Orzeł Pruskiej marynarki 
Średnica: 20 mm  Waga: 10 g           Datowanie przedmiotu: 1878 - 1918


Kaiserliche Werft Danzig Maschinen Ressort- Stocznia Cesarska w Gdańsku Wydział Maszynowy. 

Jej historia sięga  roku 1844, kiedy to za cenę 500 talarów rząd Królestwa Prus zakupił tereny znajdujące się po obu brzegach Martwej Wisły. W 1851 wodowano pierwszy okręt, była to korweta boczno-kołowa "Danzig". Przed i w czasie trwania Pierwszej wojny światowej stocznia była prężnym ośrodkiem budowy okrętów podwodnych dla niemieckiej floty Cesarskiej. Do zakończenia wojny zbudowano w niej 46 U -Botów. Wśród nich SM U-20 okręt podwodny  wsławiony zatopieniem 7 maja 1915 liniowca RMS „Lusitania”. Podczas patrolu dowódca Walther Schwieger dostrzegł za pomocą peryskopu statek, do którego jak twierdził  wystrzelił tylko jedną torpedę. Jednak "Lusitania" uważany przez konstruktorów za odporny na trafienie pojedynczą torpedą, zatonął na skutek drugiego wybuchu, którego przyczyny nie zostały do końca wyjaśnione. Zginęło 1198 pasażerów a incydent miał poważny wpływ na przystąpienie do wojny przez Stany Zjednoczone.
Innym równie słynnym okrętem zwodowanym w stoczni Kaiserliche Werft w Gdańsku (w 1913) był U-21. Podczas działań wojennych dowodzony przez Otto Hersinga zatopił 40 jednostek, w tym 5 września 1914 roku brytyjski  krążownik HMS "Pathfinder", który stał się pierwszym okrętem zatopionym przez nowoczesny okręt podwodny podczas Wielkiej Wojny.
Jeżeli chodzi o samą plombę to raczej dość rzadko spotykana, osobiście nie widziałem innego egzemplarza. W naturalnej patynie dobrze odciśnięta jak to dawniej bywało i z ciekawym rewersem -orłem na kotwicy.


poniedziałek, 21 lipca 2014

Plomba Kolejowa Austro-Węgierska Podgórze Płaszów

Awers: kkStB Podgórze Płaszów M              Rewers: 22/IV
Średnica: 20-30 mm       Waga: 13 g             Datowanie: 1885 - 1915Plomba Kolejowa Austro-Węgierska Podgórze Płaszów.

Plomba kolejowa kkStB   (kaiserlich-königliche Staatsbahnen) Cesarsko-Królewskich Kolei Państwowych istniejących w latach 1884-1918 jako spółka państwowa.
Stacja oddana do użytku w 1884 roku początkowo Podgórze,  przyjęła rok później nazwę Podgórze Płaszów. Rozbudowana w latach 1884-1910.  Po połączeniu Podgórza i Krakowa w roku 1915 zmieniono nazwę stacji na Kraków Płaszów (od 1924).

Plomba wyraźnie odciśnięta dzięki czemu do dziś dobrze czytelna. Rewers, na którym widnieje data (dzień i miesiąc 22 IV) zachowany znakomicie. Na mniejszej części plomby liczba 36, prawdopodobnie identyfikator plombownicy lub plombującego. 

sobota, 19 lipca 2014

Plomba Pruska Comerau


Awers: Orzeł Pruski                                Rewers: N.Z.*.II. Comerau

Średnica: 22 mm       Waga: 11 g          Datowanie przedmiotu: ok 1900
Plomba Pruska  Camerau (Komorowo)
Pięknie odciśnięta i zachowana plomba Pruska z miejscowości Camerau- dzisiejsze Komorowo duża wieś w powiecie nidzickim  województwo warmińsko-mazurskie. Na zdjęciu widać sznurek w bardzo dobrym stanie co rzadko zdarza się po ponad 100 latach. Plomba zapewne urzędowa ale konkretnego przeznaczenia nie znam.
piątek, 18 lipca 2014

Plomba Kolejowa PKP Ustrzyki 1928

 Awers: Ustrzyki 225                  Rewers: Dyr.Lwów 25VII28 P.K.P.
Średnica: 25 mm   Waga: 15 g    Datowanie : 1928


Plomba Kolejowa PKP Ustrzyki 1928

W 1922 roku dokonano podziału administracyjnego sieci kolejowej, powstały okręgi: warszawski, radomski, wileński, lwowski, stanisławowski (od 1934 r lwowski), krakowski, katowicki, poznański  i gdański (od 1932 dyrekcja w Toruniu).
Plomba pochodzi z Dyrekcji Lwowskiej na terenie której  znajdowały się Ustrzyki. Jest to standardowy wzór plomb kolejowych II RP. Znajdowała się na nich nazwa Dyrekcji, data,napis" P.K.P." oraz nazwa miejscowości. Plomby dość często występujące z różnymi nazwami stacji.

czwartek, 17 lipca 2014

Polska Plomba Urząd Celny 261


Awers: Orzeł Polski                                Rewers: Urząd Celny 261

Średnica: 21 mm       Waga: 10 g          Datowanie przedmiotu: 1918 -1927


Plomba celna Urząd Celny 261

Po odzyskaniu niepodległości Sejm Rzeczpospolitej podjął szereg decyzji o organizacji systemu celnego
w Polsce.  Pierwszego sierpnia 1919 roku utworzono urzędy celne. Powstało 61 Urzędów Celnych I Klasy oraz 123 Urzędy  II klasy, ponadto 20 ekspozytur. W lutym 1920 r. powstał Departament Ceł Ministerstwa Skarbu z 7 wydziałami. Do 1922 roku powołano dyrekcje ceł w Gdańsku, Warszawie, Wilnie, Lwowie, Mysłowicach
a  później w Poznaniu.
Przedstawiona plomba pochodzi prawdopodobnie 
z pierwszych lat II RP. Dobrze odciśnięta, pokryta patyną bez korozji. Spotkałem kilkukrotnie podobne, również z innymi numerami urzędów.