piątek, 17 czerwca 2016

Plomba Ministerstwo Spraw Wojskowych II RP.

Awers: Orzeł Polski, M.S.Wojsk.
Rewers: Inst. Techn. Int.
Średnica: 14mm Waga: 3g
Datowanie: 1927-1939
Plomba Ministerstwo Spraw Wojskowych 
II RP.

Pięknie zachowana plomba Ministerstwa Spraw Wojkowych II RP, które istniało w latach
1918-42.
Na awersie Orzeł Polski, wzór herbu państwowego z 1927 roku wg projektu Zygmunta Kamińskiego, co pozwala określić czas odciśnięcia plomby na lata 1927-39.
Napis M.S.Wojsk. został określony rozkazem Ministra Spraw Wojskowych gen. Józefa Leśniewskiego z dnia 3 września 1919:
     " W celu uniknięcia na przyszłość nieporozumień przy doręczaniu pism, wysyłanych do Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w których adresie bywa używany skrót "M.S.W",zarządzam, aby od dnia ogłoszenia niniejszego rozkazu na oznaczenie Ministerstwa Spraw Wojskowych używano jako skrótu "M.S.Wojsk."
Na rewersie napis Inst. Techn. Int. oznaczjący Instytut Techniczny Intendentury.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz