niedziela, 7 maja 2017

Plomba Młynarska Młyn Parowy A. Frenkl i spółka Przemyśl.





Awers: Neue Przemysler dampfmühle Frenkl & Co
Rewers: 3
Średnica: 17 mm
Waga: 8 g
Datowanie: 1866-1933





Plomba Młynarska Młyn Parowy A. Frenkl 
i spółka  Przemyśl.


Młyn parowy z lokalizacją  w Przemyślu przy ulicy Mickiewicza, wybudował w 1866 roku Alfred Frenkel. Ten przemysłowiec żydowskiego pochodzenia, wyprzedził swoją epokę
w dziedzinie ubezpieczeń społecznych zapewniając pracownikom między innymi świadczenia emerytalne.
Kres pracy młyna przypadł na lata 30-te XX wieku, kiedy to dużą część zabudowań młyna strawił pożar. Pozostałości kompleksu zachowały się do dzisiaj.



Przedstawiam dwa egzemplarze plomb z tego młyna różniące się w niewielkim stopniu awersem. Można odczytać pełną nazwę "Neue Przemysler dampfmühle Frenkl & Co" oznaczającą "Nowy Przemyski Młyn Parowy Frenkl i spółka".
Na rewersie cyfry 3 i 4 określają typ asortymentu.

Więcej informacji na temat plomb pochodzących z worków  można przeczytać
w moim artykule
Identyfikacja plomb część I -Młynarskie.






Brak komentarzy :

Prześlij komentarz