piątek, 18 września 2015

Plomba Kolejowa Austro-Węgierska Tarnów.


Awers: Tarnów K.K.St.B.                          
Rewers: 16 ...R 
Średnica: 18-29 mm                Waga: 11 g            
Datowanie: 1884-1918
Plomba Kolejowa 
Austro-Węgierska Tarnów.

Plomba kolejowa kkStB   (kaiserlich-königliche Staatsbahnen) Cesarsko-Królewskich Kolei Państwowych istniejących w latach 1884-1918 jako spółka państwowa.
Stacja w Tarnowie powstała znacznie wcześniej w 1856 roku wraz z uruchomienie linii kolejowej Kraków-Bochnia-Tarnów- Dębica.
Plomba czytelnie zachowana na awersie nazwa sieci kolejowej i stacji. Na rewersie 16
i część napisu prawdopodobnie data (dzień, miesiąc). Na mniejszej części plomby liczba 33, prawdopodobnie identyfikator plombownicy lub plombującego.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz