piątek, 14 sierpnia 2015

Plomba Kolejowa PKP Łazy 1931 II RPAwers:  Łazy 30 VI 31  War.Dyr K.P.
Rewers:  Cementownia "Wysoka" 59
Średnica: 23 mm      Waga: 17 g    
Datowanie przedmiotu: 1931


Plomba Kolejowa PKP Łazy Cementownia "Wysoka" 1931 II RP.

W 1922 roku dokonano podziału administracyjnego sieci kolejowej dzięki czemu powstały okręgi: warszawski, radomski, wileński, lwowski, stanisławowski (od 1934 r lwowski), krakowski, katowicki, poznański
i gdański (od 1932 dyrekcja w Toruniu).
Plomba pochodzi z Dyrekcji Warszawskiej PKP, dokładniej  z Cementowni "Wysoka" uruchomionej w 1885 roku w Łazach koło Zawiercia na terenie ówczesnego zaboru rosyjskiego.

Typowy wzór plomb kolejowych  II RP. Znajdowała się na nich nazwa Dyrekcji, data, napis" P.K.P." oraz nazwa miejscowości.
Na przedstawionym odcisku dodano nazwę firmy (Cementownia "Wysoka"), gdyż posiadała ona zapewne swoją bocznicę kolejową. Egzemplarz dobrze odciśnięty i czytelny.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz