czwartek, 11 czerwca 2015

Plomba Kolejowa Pruska Stettin 1871-1920.


Awers: Kg.Eis.Dir.Stettin, Stettin CGB III                                
Rewers: 6/VII
Średnica: 21-31 mm     Waga: 15 g      Datowanie: 1871-1920
Plomba Kolejowa Pruska Stettin 1871-1920.

Plomba bardzo wyraźnie odciśnięta
i znakomicie zachowana bez korozji. Kg.Eis.Dir.Stettin to prawdopodobnie skrót od Königlichen Eisenbahndirektion Stettin.
Plomba standardowa , wielkością, wagą
i wyglądem typowa dla Pruskich kolei.
Na awersie nazwa stacji oraz dyrekcji, na rewersie data - dzień (6) i miesiąc (VII).
Na mniejszej części plomby liczba 54, prawdopodobnie identyfikator plombownicy lub plombującego. Warto porównać z Pruska Bromberg.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz