poniedziałek, 23 lutego 2015

Plomba Firmowa Samuel Bornstein Fabryka Sukna TomaszówAwers: Samuel Bornstein    Rewers: Fab. Sukna Tomaszów
Średnica: 17 mm Waga: 7 g  Datowanie: 1919-39Plomba Firmowa Samuel Bornstein Fabryka Sukna Tomaszów

Wyraźnie odciśnięta, znakomicie zachowana, ładnie pokryta patyną -plomba fabryczna z Tomaszowa.
Na awersie nazwisko właściciela na rewersie rodzaj i miejsce działalności. Pełna czytelność plomby pozwoliła znaleźć wzmiankę
o Samuelu Bornsteinie fabrykancie
z Tomaszowa, który prowadził niewielką tkalnię. Jego firma po zakończeniu Pierwszej Wojny od 1919 roku dzierżawiła hale produkcyjne na terenie Fabryki Sukna Ludwika Herbsta przy ulicy św.Antoniego.

piątek, 20 lutego 2015

Plomba Miejska Pruska GlogauAwers: Orzeł Pruski -napis Stadt Glogau    
Rewers: Ausser Mall Landes
Średnica: 28 mm           Waga: 23 g       Datowanie: XVIII wiekPlomba Miejska Pruska Glogau

Plomba miejska z okresu Królestwa Pruskiego prawdopodobnie za panowania Fryderyka II Wielkiego 1740-86 lub Fryderyka Wilhelma II 1786-97, podatkowa lub targowa. Napis wokół orła "Stadt Glogau" identyfikuje ją jako plombę z miasta Głogowa.
Na rewersie napis Ausser Mall Landes" 
w dosłownym tłumaczeniu "poza centrum handlowym kraju" sugeruje, że jest to plomba celna - podatkowa.
Odcisk bez korozji, czytelny, częściowo pokryty tlenkami przetrwał w dobrym stanie.

czwartek, 19 lutego 2015

Plomba Urzędowa Frankfurt Fryderyk II

Awers: Monogram FR - napis Bureau De Francfurt
Rewers: Orzeł Pruski wokół napis Regie Des Droits Du Roi Extra
Waga: 29 g          Średnica: 30 mm          Datowanie: 1740-1786Plomba Urzędowa Frankfurt Fryderyk II

Plomba urzędowa- podatkowa z Frankfurtu.  
Awers koronowany monogramem "FR" Fryderyka II Wielkiego z łaski Bożej króla Prus w latach 1740-1786. Rewers orzeł pruski, wokół nieczytelny napis, który na podstawie podobnych odcisków, można przyjąć, że brzmi "Regie Des Droits Du Roi Extra". 
Plomba dość znacznych rozmiarów ale nie największa tego rodzaju, wcześniej prezentowana z Berlina ma wagę ponad 50 gramów. Spotkałem też i postaram się opisać kilka o mniejszych gabarytach. Czyżby rozmiar odcisku świadczył o randze urzędu?   

czwartek, 12 lutego 2015

Plomba Kolejowa PKP Niemen 1930 II RP
Awers:  Niemen 30V30   
Rewers: Dyr.Wileńska  P.K.P. 30
Średnica: 25 mm   Waga: 15 g    Datowanie : 1930
Plomba Kolejowa PKP Niemen 1930 II RP

Plomba pochodzi z Okręgu Wileńskiego 
(Dyrekcji Wileńskiej), który powstał po podziale administracyjnym sieci kolejowej w 1922. 
Jest to standardowy wzór plomb kolejowych 
II RP. Znajdowała się na nich nazwa 
Dyrekcji, data, napis " P.K.P." oraz nazwa miejscowości. 
Plomby dość często występujące z różnymi nazwami stacji. Przedstawiłem wcześniej  inną plombę z Dyrekcji Wileńskiej, oraz z Dyrekcji Lwowskiej

środa, 11 lutego 2015

Plomba Pocztowa Rosja Carska Elizawetgrad 1885-1917

Awers: П.Т. контора  
  Rewers: ЕлисаветградъХер
Średnica: 23 mm Waga: 11 g  Datowanie: 1885-1917
Plomba Pocztowa Rosja Carska Elizawetgrad 1885-1917

П.Т. контора ЕлисаветградъХер -oznacza Urząd Pocztowo Telegraficzny w Elizawetgradzie Gubernia chersońska. Bardzo wyraźna plomba z lat 1885-1917 z symbolem carskiego Urzędu Pocztowo Telegraficznego "splecione dwie błyskawice i dwie trąbki". Przedstawiałem już podobną z Wilna.
Po przejęciu władzy przez bolszewików symbol uległ zmianie na "gwiazdę sierp i młot" czyli jedyne słuszne symbole tamtego "chorego systemu".

wtorek, 10 lutego 2015

Plomba Pocztowa Rosja Carska Wilno 1885-1917


Awers: Виленская     Rewers: почтовая контора
Średnica: 23  mm Waga: 12 g  Datowanie: 1885-1917Plomba Pocztowa Wilno 1885-1917

Rosyjska pomba z symbolem-
"dwa skrzyżowane pioruny i dwie trąbki pocztowe" -Urzędu  Pocztowo Telegraficznego z lat 1885-1917. Pochodzi  z okresu po połączeniu poczty i telegrafu w 1884. Symbolika ta zachowała się do czasu przejęcia władzy przez bolszewików.
Виленская почтовая контора - oznacza
Urząd pocztowy w Wilnie.
Plomba bez korozji wyraźnie i centrycznie odciśnięta, awers i rewers doskonale czytelne.

poniedziałek, 9 lutego 2015

Plomba Browar Książęcy Tychy II RP.


Awers: Książęca Korona                Rewers: Browar Książęcy Tychy
Średnica: 20 mm                 Waga: 8 g                Datowanie: 1922-39
Plomba Browar Książęcy Tychy II RP.

Plomba pochodzi z lat 1922-39, kiedy to Browar Książęcy w Tychach znalazł się na ziemiach polskich. Ciekawa plomba z wyraźnie odciśniętą koroną na awersie i napisem
na rewersie, swoją rdzawo-rudą barwę "zawdzięcza" kontaktowi z drutem, na którym była zaciśnięta. Żelazo skorodowało pozostawiając drobne ubytki, mimo tego
sama plomba oparła się upływowi czasu
i w czytelnym stanie przetrwała do dziś.