sobota, 29 października 2016

Plomba Kolejowa Rosyjska Białystok 1901.


Awers: Беластокъ 16сен01 N 2 
Rewers: С.П.Б. Варш. Жел. Дор. Кон. 62 
Średnica: 26 mm  Waga: 22 g
Datowanie: 1901
Plomba Kolejowa Rosyjska Białystok 1901.

Plomba kolejowa z okresu Imperium Rosyjskiego z miejscowości Białystok.
Na awersie nazwa miasta w języku rosyjskim - "Беластокъ" oraz data "16сен01" -16 września 1901 roku.
Na rewersie napis "С.П.Б. Варш. Жел. Дор." oznacza, że stacja znajdowała się na trasie oddanej do użytku w 1862 roku linii kolejowej Warszawsko-Petersburskiej  "Петербурго-Варшавская железная дорога".
Plombę można porównać z opisaną wcześniej, ze stacji Sokółka należącej do tej samej linii kolejowej.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz