sobota, 4 października 2014

Plomba Młynarska A.Oliński i S-ka Kutno


Awers: A.Oliński i S-ka Kutno     Rewers: Mąka Żytnia Extra Młyn Oliński 
Średnica: 21 mm         Waga: 11 g             Datowanie: 1920-39
Plomba Młynarska A.Oliński i S-ka Kutno

Młyn Motorowy wraz z "Domem młynarza" zbudowany został w 1920 roku  przez rodzinę Olińskich nad rzeką Ochnią w Kutnie. Działał do 1947 roku kiedy to został "upaństwowiony" przez uzurpatorów komunistycznych.
W ogłoszeniu wydrukowanym w "Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim" z 15 lipca 1949
do którego dotarłem można przeczytać:

   "...Na podstawie paragrafu 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947
w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa... ogłasza się, że sporządzone zostaną protokóły zdawczo-odbiorcze następujących przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa...  Młyn Elektryczny Oliński i Ska położony w Kutnie przy ulicy Kochanowskiego pod
nr 4 - w dniu 5 sierpnia 1949 o godzinie 10-tej w biurze przedsiębiorstwa...
Wzywa się właścicieli powyższych przedsiębiorstw... do stawienia się w czasie i miejscu wyznaczonym... Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia protokółu zdawczo-odbiorczego.
podpisano:
Polskie Zakłady Zbożowe Przedsiębiorstwo Państwowo Spółdzielcze w Warszawie- Oddział w Łodzi kierownik Wydziału Eug. Pikała."
Plomba ładnie odciśnięta pokryta tlenkami bez korozji... przetrwała dłużej niż PRL.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz