czwartek, 28 maja 2015

Plomba Powiatowy Urząd Ziemski II RPAwers: Orzeł Polski                                                  
Rewers: P.U.Z.
Średnica: 18 mm      Waga: 8 g        Datowanie: 1920-39
Plomba Powiatowy Urząd Ziemski II RP.

Plomba z okresu II RP, na awersie bardzo ciekawy odcisk Godła z lat 1920-27, na rewersie  skrót P.U.Z. pochodzący najprawdopodobniej
od "Powiatowy Urząd Ziemski".

Znalazłem tekst Rozporządzenia wykonawczego
do ustawy z dnia 6 lipca 1920 roku o organizacji Urzędów Ziemskich, w którym czytamy:
"...Art. 9. Powiatowe Urzędy Ziemskie będą tworzone na zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego. Kompetencja terytorialna Powiatowych Urzędów Ziemskich obejmować będzie jeden lub więcej powiatów ...
Art. 10. Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Ziemskiego należeć  będą wszelkie czynności przygotowawcze i wykonawcze w sprawach, dotyczących reformy rolnej, przekazane mu z mocy ustaw
i rozporządzeń..."

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz